FANDOM


Ten-Tails tree

Jubis transformavosi į dieviškąjį medį

Šinju (神樹, Shinju, liet. dieviškasis medis) yra gigantiškas medis, kuris išauga per daugelį metų susiurbdamas po žeme esantį kraują, kuris susikaupia per ilgai vykstančius karus. Kadangi medis buvo neapsakomai didžiulis, jis tapo kai kurių kultūrų židinys, žmonės ėmė tą medį garbinti.